หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายกจำนงค์ จำนงรุ่งทรัพย์
นายกอบต.บ่อกรุ
วิสัยทัศน์
'' ชุมชนอบอุ่น มีส่วนร่วม
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจก้าวไกล
ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า ''
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
ประเพณียกธง
ประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ของตำบล
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบล
นางสาวปราณี จีนสุขแสง
ปลัดอบต.บ่อกรุ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
1
2
3
4
5
   
  
 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบาง นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะจากสภา ตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙
 
    
 
 
          ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ตอน ล่างบางส่วน ในส่วนเขตที่ราบลุ่มมีระบบน้ำชลประทาน และโครงการกระเสียวผ่านในส่วนของพื้นที่ราบลุ่มเหมาะ แก่การทำนาและทำไร่นาส่วนผสมในส่วนของที่ดอน เหมาะแก่การทำไร่อ้อยและส่วนผลไม้พื้นที่ติดต่อระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
 
    
 
 
        ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพ
  เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑
  อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๗
  อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๓
 
 
...เว็บไซต์ อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 

 
เดิมตำบลบ่อกรุ มีบ่อน้ำบาดาลแห่งหนึ่งที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์มากสามารถใช้ได้ทั้งตำบล และชาวบ้านใกล้เคียง เพื่อนำไปอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากมีการใช้น้ำจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับบ่อน้ำ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันทำขอบบ่อ โดยการเอาไม้มาล้อมหรือตุไว้ เหมือนคอกหมูเพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปในบริเวณบ่อน้ำนั้นแล้วจะทำให้น้ำในบ่อสกปรก จากเดิมที่เคยเรียกกันว่า “บ่อตุ” ก็เพี้ยนมาเป็น “บ่อกรุ” ในปัจจุบัน และบ่อน้ำแห่งนี้ยังคงอยู่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์มาตราบจนทุกวันนี้
 

 
ประชากรทั้งสิ้น ๔๘๘ ครัวเรือน จำนวน ๒,๒๑๓ คน
ประกอบด้วย
 
ชาย ๑,๐๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๔
 
หญิง ๑,๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๑.๘๗ คน / ตารางกิโลเมตร

 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินขาม อ.หันคา จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเดิมบางนางบวช ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนท่าช้าง –ด่านช้าง มีเนื้อที่ รวม ๕๒.๘๖ ตารางกิโลเมตร (๑๗,๒๑๗ ไร่)
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
บ้านดอนเก้า ๒๒๐ ๒๒๖ ๔๔๖ ๑๐๐
บ้านหนองฉนวน ๒๖๔ ๒๙๘ ๕๖๒ ๑๒๔
บ้านลาด ๓๑๕ ๓๒๑ ๖๓๖ ๑๓๓
บ้านหนองลาด ๙๙ ๙๘ ๑๙๗ ๔๘
บ้านหนองป่าแซง ๑๘๕ ๑๘๗ ๓๗๒ ๘๓
  รวม   ๑,๐๘๓ ๑,๑๓๐ ๒,๒๑๓ ๔๘๘
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐ โทร : ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
จำนวนผู้เข้าชม 11,004,522 เริ่มนับ 10 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10