หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
นางอำนวย ดวงจินดา
นายกอบต.บ่อกรุ
วิสัยทัศน์
'' ชุมชนอบอุ่น มีส่วนร่วม
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจก้าวไกล
ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า ''
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
ประเพณียกธง
ประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ของตำบล
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบล
นางสาวปราณี อ้นสุขแสง
ปลัดอบต.บ่อกรุ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
1
2
3
4
5
   
  

วัดบ่อกรุ
โรงเรียนบ้านลาด
 
เจ้าพนักงานธุรการ (30 ต.ค. 2562)    อ่าน 1585  ตอบ 3  
รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการศึกษาใหมคับ (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1347  ตอบ 1  

 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อกรุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  บริการประชาชน

 
อบต.ทะเลบก Монтаж напольных покрытий (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ศรีประจันต์  (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ศรีประจันต์  (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ศรีประจันต์ XXX Porn Tube (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ศรีประจันต์  (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ศรีประจันต์  (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ทะเลบก Приветствую (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ก.ย. 2564)    อ่าน 14233  ตอบ 2064
ทต.วังน้ำซับ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.ย. 2564)    อ่าน 1242  ตอบ 44
อบต.บ้านช้าง ชีวิต (9 ก.ย. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554
 
...เว็บไซต์ อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 262 
ห้ามเผาหญ้า ขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 226 
 
 
 
สพ 0023.3/2714 การติดตั้งสัญญาณ DLTV  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว2713 เร่งรัดติดตามการนิเทศ ศพด.  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว2679 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ส.ค.64  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 18296 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว2708 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 18266 ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 18242 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว18218 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว18217 ขอแจ้งแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.1/ว18214 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่37/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
ผ้าทอพื้นเมือง
 
 
 
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 264 
อบต.พิหารแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรร [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ตรวจดูสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพ หมู่ 8 ตำบลเดิมบาง [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ออกสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน หมู่ 1 และ หมู่ 2 โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เดิมบาง สูบน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม หมู่ 8 [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ออกสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน หมู่ 5 , 6 , 10 และ หมู่ 4 โครงการนักสังคมสงเคราะห์น [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ออกสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน หมู่ 1 , 2 และ หมู่ 4 โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง แจ้งเตือนน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่่าจีน หมู่ที่ 1,3,5 ต.พิหารแดง [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.พิหารแดง แจ้งเตือนน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่่าจีน หมู่ที่ 1,3,5 ต.พิหารแดง [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
     


จ้างป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โ [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้ [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทีย [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,00 [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โ [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โค [ 9 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง หมู่ที่ [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้ [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้ [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,00 [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โค [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดประจำตำบ [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดประจำตำบ [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2 [ 24 ส.ค. 2564 ]

 
                 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 08-1192-1929
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐ โทร : ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
จำนวนผู้เข้าชม 5,820,234 เริ่มนับ 10 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10