หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
นายกจำนงค์ จำนงรุ่งทรัพย์
นายกอบต.บ่อกรุ
วิสัยทัศน์
'' ชุมชนอบอุ่น มีส่วนร่วม
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจก้าวไกล
ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า ''
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
ประเพณียกธง
ประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ของตำบล
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบล
นางสาวปราณี จีนสุขแสง
ปลัดอบต.บ่อกรุ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
1
2
3
4
5
   
  

วัดบ่อกรุ
โรงเรียนบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดดอนเก้า
สถานีอนามัยบ้านลาด
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2565)    อ่าน 239  ตอบ 0  
เจ้าพนักงานธุรการ (30 ต.ค. 2562)    อ่าน 1991  ตอบ 3  
รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการศึกษาใหมคับ (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1695  ตอบ 1  
รับโอนย้ายนักพัฒน์รึป่าว (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1534  ตอบ 1  

 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อกรุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  บริการประชาชน

 
ทต.วังน้ำซับ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 มี.ค. 2566)    อ่าน 2562  ตอบ 101
อบต.บ้านช้าง เอกสารเบี้ยผู้สูงอายุใช้อะไรบ้าง (23 มี.ค. 2566)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 26577  ตอบ 2404
ทต.หนองกระทุ่ม เชิญเยี่ยมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตำบลหนองกระทุ่มของเรา (14 มี.ค. 2566)    อ่าน 2085  ตอบ 8
ทต.รั้วใหญ่ ขอสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 มี.ค. 2566)    อ่าน 4196  ตอบ 62
อบต.แจงงาม สอบถามกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2566 (3 มี.ค. 2566)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.วังยาว เบอร์โทรศัพท์อบต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เบอร์อะไรครับ เบอร์035-446263 โท (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 1693  ตอบ 2
อบต.วังยาว บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 199  ตอบ 1
อบต.ต้นตาล ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (2 ก.พ. 2566)    อ่าน 45  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554
 
...เว็บไซต์ อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 402 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 574 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 662 
 
 
 
สพ 0023.3/ว 2801 การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว500 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว 2798 ประชาสมันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.1/ว 14669 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของข้าราชการ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.6/ว 2770 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว2766 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/488 แจ้งการโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติ่ม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว 2768 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว487 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว2765 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 
 
 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมือง
 
 
 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ศรีประจันต์ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินละสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ศรีประจันต์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แจงงาม [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สนามคลี ภาพกิจกรรมมอบผ้าอ้อม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง แ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมะเกลือ โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมะเกลือ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนมะเกลือ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่มใช้ 1 เมษายน 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน บัต [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมะเกลือ ข่าวสารสภาพอากาศ กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมะเกลือ ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
     


จ้างจัดทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพา [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเ [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดซื้อถังเพื่อมาทำขยะเปียกในโครงการบริหารจัดก [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนคันห้วยกระจี หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉนวน [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนกุมภ [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนา [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนา [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนา [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างขนส่งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง 1 คัน พ [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแ [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างขนส่งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง 1 คัน พ [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแ [ 22 ก.พ. 2566 ]

 
                 
 
 
E-Service
 
ขอน้ำอุปโภค บริโภค ขอซ่อมเสียงตามสาย ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐ โทร : ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
จำนวนผู้เข้าชม 10,491,407 เริ่มนับ 10 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
CLICK