หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
..............................
นายกอบต.บ่อกรุ
วิสัยทัศน์
'' ชุมชนอบอุ่น มีส่วนร่วม
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจก้าวไกล
ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า ''
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
ประเพณียกธง
ประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ของตำบล
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบล
นางสาวปราณี อ้นสุขแสง
ปลัดอบต.บ่อกรุ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
1
2
3
4
5
   
  
 
 
  ตำบลบ่อกรุ มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบลบ่อกรุ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบลทำให้ชาว บ่อกรุ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
   
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ มีหน่วยงานให้บริการ ด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง แบ่งเป็น
  ๑. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดบ้านลาด ตั้งอยู่หมู่ ๔
  ๒. การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๕ แห่ง
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 
 
 
...เว็บไซต์ อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 

 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ่อกรุ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด ๒ แห่ง ศาลเจ้า ๑ แห่ง ได้แก่
   
วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่หมู่ ๒
   
วัดบ้านลาด ตั้งอยู่หมู่ ๔

 
 
  ๑. สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง ได้แก่
   
สถานีอนามัยบ้านลาด หมู่ที่ ๔
  ๒. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
  ๓. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ
   
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔๕ คน
 
๔. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจำนวน ๕ แห่ง
 
 
 
ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบ โบราณของชาวตำบลบ่อกรุ คือ
๑. ประเพณียกธงสงกรานต์ ประชาชนในตำบลจะจัดทำคันธง ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งประดับตกแต่งด้วยผ้าผืนสี ดอกไม้ ลวดลาย ต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติ วัสดุพื้นบ้านมาประดับให้เกิดความสวยงาม ประเพณียกธงสงกรานต์ พิธีแห่ธงสงกรานต์ พระสงฆ์จะเดินด้าน หน้าบนถนน มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง ชาวบ้านจัดเตรียมน้ำดอกไม้ ไว้เพื่อขอพรและเป็น ศิริมงคล หลังจากนั้นขบวนธงแต่ละหมู่บ้านมีชาวบ้านแต่งกายพื้นเมืองเสื้อผ้าสีสดใส ผู้หญิงร้องเพลง ฟ้อนรำ ผู้ชายแบกคันธงซึ่ง ยาวประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตรออกจากหมู่บ้านเพื่อ นำคันธงมาปักในบริเวณลานวัด
  ๒. ประเพณีขึ้นศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม คือ ประเพณีการเลี้ยงปีหรือขึ้นศาลเจ้าพ่อดงไม้งามของชาวบ่อกรุ ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของผู้มีพระคุณและญาติบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะชาวบ้านเชื่อว่าบรรพบุรุษเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกหลาน รุ่นหลัง เพราะท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ และยังเป็นการแสดงออกถึงความสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก่อให้เกิดความสามัคคี ต่อส่วนรวมและเป็นการให้ความสำคัญแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม ชาวบ้านบ่อกรุ จะกระทำขึ้นปีละ ๑ ครั้ง คือ วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ของทุกปี แต่ถ้าหากปีใดตรงกับวันพระและวันพุธก็จะเลื่อนออกไปอีก ๑ วัน
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-575-822
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐ โทร : ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
จำนวนผู้เข้าชม 7,656,952 เริ่มนับ 10 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10