หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวปรานี จีนสุขแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
โทร : 0899110292
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวณจันทร์ กิจประชากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
โทร : 0979524595