ท่านต้องการให้ อบต.บ่อกรุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 2 )
22.22%
แหล่งน้ำ ( 3 )
33.33%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 1 )
11.11%
การสื่อสาร ( 1 )
11.11%
บริการประชาชน ( 2 )
22.22%